Sociala förmåner

Kostnaderna för sjukdomsbehandling och rehabilitering kan berättiga till olika sociala förmåner och stöd.

Ekonomiskt stöd för sjukdomsbehandling och rehabilitering söks i första hand från Fpa. Möjligheterna att få stöd påverkas av den sökandes livssituation och stödbehov, som vanligen utreds med hjälp av läkarintyg eller -utlåtanden. Intyget skrivs av den behandlande läkaren, som också kan ställa frågor om rätt till stöd.

Sjukhusets socialtjänstemän kan ge stöd vid ändringar i livssituationen. De är experter på socialt arbete i hälsovården, och dem kan patienter och deras anhöriga kan vända sig för att ta reda på sociala förmåner och hur man ansöker om dem.

Även många av de största patientorganisationerna erbjuder rådgivning om hälso- och socialtjänster. Information om dessa tjänster finns på respektive organisations hemsida.

Aktuell och heltäckande information finns på Fpa:s sida Personkunder. Där kan du också beställa tid för personlig vägledning.

På annat håll i Hälsobyn

I sektionen Rättigheter och förmåner hittar du information om tjänster och stödformer som samhället erbjuder samt anvisningar om hur, var och på vilka grunder de kan sökas.

Där finns bland annat en sektion om Förmåner och tjänster vid rehabilitering och kronisk sjukdom, där det finns information om förmåner och tjänsteformer för att underlätta vardagen.

Barnets sjukdom påverkar familjens liv på många sätt. I sektionen Förmåner för barnfamiljer (på finska) hittar du mångsidig information om olika stödformer när ett barn är sjukt.

Nästa sida

Uppdaterad  13.5.2019

Kyllä