Rehabilitering

Med rehabilitering förbättras rehabiliteringsklientens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga, välmående, deltagandemöjligheter och sysselsättning. Den ger stöd till ett självständigt liv och välmående.

Målet för rehabiliteringen är att stärka rehabiliteringsklientens resurser, funktionsförmåga och känsla av kontroll samt påverka funktionsmöjligheterna i vardagen. Det finns många slags rehabiliteringstjänster och terapiformer för olika behov. Som stöd för rehabiliteringen kan t.ex. beviljas hjälpmedel som underlättar studier eller arbete.

Rehabiliteringsklientens egen aktivitet är viktig för att hitta rätt rehabiliteringstjänst eller terapiform. Det lönar sig att diskutera behovet av rehabilitering med vårdpersonalen, sjukhusets socialarbetare eller rehabiliteringsinstruktören. Du kan få råd även från Fpa eller patientorganisationen.

Tillgången till rehabiliteringstjänster beror på sökandens behov. Det utreds oftast med hjälp av läkarintyg eller -utlåtande när ansökningsprocessen börjar.

Allt börjar med en rehabiliteringsplan

När rehabiliteringen börjar upprättar rehabiliteringsklienten och rehabiliterarna gemensamt en rehabiliteringsplan vars fullbordande följs upp. Där kartlägger man rehabiliteringsklientens livssituation och speciellt när det gäller barn, familjens och stödnätverkens resurser.

Rehabiliteringstjänster kan genomföras individuellt eller i grupp. Rehabiliteringskurserna stödjer de sjuka och deras familjer i många livssituationer. Det finns både öppna och vårdenhetsinterna kurser.

Fpa betalar rehabiliteringspenning eller näringsunderstöd, om rehabiliteringsklienten förlorar pengar på att delta i rehabiliteringen. Fpa ersätter även resekostnader. Rehabiliteringstjänsterna är mestadels kostnadsfria, men terapier och perioder på rehabiliteringsanläggningar är avgiftsbelagda.

Rehabilitering anordnas av Fpa, hälsocentraler, sjukhus, arbetspensionscentraler och patientorganisationer. Behovsprövad rehabilitering ordnas för sådana som enligt lagen inte har rätt till rehabilitering som anordnas av Fpa.

På annat håll i Hälsobyn

Vad är rehabilitering? Hur blir man rehabiliterad? Vem är rehabiliteringsklienten och vilken roll har han eller hon? Hur kan rehabiliteringsklienten stärka sin motivation och vilja? Läs om detta i Rehabiliteringshuset. I Rehabiliteringshuset får du information även om olika rehabiliteringsformer och vilka tjänster och terapiformer som är aktuella i olika situationer.

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  13.5.2019

Kyllä