Erfarenhetsexpert

Expertutbildaren vet vad det innebär att vara sjuk. Han eller hon förmedlar sina erfarenheter och kunskaper både till yreksverksamma inom social- och hälsovårdsområdet och till lekmän.

En erfarenhetsexpert är en person som är utbildad för uppgiften och som har personliga erfarenheter av olika sjukdomar antingen som patient, tillfrisknad eller som anhörig. Experten föreläser för lekmän, beslutsfattare, hälsovårdspersonal och studerande om sina erfarenheter av att leva med sjukdom och sjukdomens påverkan på den egna omgivningen.

Erfarenhetsexperten försöker ge sjukdomen ett ansikte och gestalta hur det är att vara sjuk, leva med sjukdomen i vardagen och att få vård. Experten kan berätta vad som hjälpt honom eller henne själv och de anhöriga i anpassning, rehabilitering och eventuellt tillfrisknande.

Expertutbildare kan användas som hjälp t.ex. i undervisning, utbildning och planering, utbildning och utveckling av hälsovården. Experten kan också vara handledare för kamratgrupper. Om ett barn eller en ungdom har blivit diskriminerad eller mobbad, kan erfarenhetsexperten bjudas in till skolan som föredragshållare.

Frågor om utbildade erfarenhetsexperter kan ställas till patientorganisationer eller sökas genom Expertutbildningsnätverkets databank.

Nästa sida

Uppdaterad  13.5.2019

Kyllä