Anpassningsträning

Anpassningsträning är en del av rehabiliteringen. Dess mål är att stödja den sjuka och dennes anhöriga att leva medsjukdomen.

Anpassningsträningen kan ske individuellt eller i grupp, som en engångsföreteelse eller återkommande. Målet är att erbjuda deltagarna mångsidig information och stöd i den förändrade livssituationen.

En del av kurserna är avsedd för patienten, en del för närstående och en del för hela familjen. Många deltagare tycker att en viktig sak som kursen ger är att hitta kamratstödsnätverk, för andra är kursens teorikunskaper mest givande.

Information om kursutbud och stöd för att hitta den träning som passar en bäst får man till exempel av sjukhusens ergoterapeuter, Fpa och större patientorganisationer.

Titta på den video där Merja Monto från Invalidförbundet berättar om anpassningskurser.

 
 

Nästa sida

Uppdaterad  13.5.2019

Kyllä