Var får jag kamratstöd?

Det kan ibland vara svårt att hitta kamratstöd. Det gäller speciellt för dem som har en sällsynt sjukdom och deras anhöriga.

Patientföreningarna utbildar kamratstödjare och upprätthåller kamratstödstjänster. De erbjuder bland annat träffar, evenemang, samtalsgrupper, stödtelefonverksamhet och Facebookgrupper.

Det finns inte patientföreningar för alla sällsynta diagnoser i Finland. Då kan man söka efter information och kamratstöd från patientorganisationer och takorganisationer för sjukdomar som tangerar den egna sjukdomen eller söka på internationella webbplatser utanför Finland. Globalt kan man söka efter kamratstöd genom RareConnect.

Om det inte finns någon lämplig patientförening kan man fråga efter information hos patienter eller familjer som anmält sig som kamratstödjare. Kamratstödjare kan hittas med hjälp av Norio-keskuss kamratödsregister, genom Harso ry eller Harvinaiset-verkosto. Även många sjukhus kan hjälpa till att hitta kamratstöd.

Hitta kamratstöd

Kamrathuset i Hälsobyn hjälper sjuka och deras närmaste att hitta kamratstöd och tillförlitlig information om kamratstöd I Kamrathuset finns information om det kamratstöd som patientorganisationerna erbjuder här (på finska). På webbplatsen finns det också information om sjukhusens kamratstödsverksamhet.

Uppdaterad  13.5.2019

Kyllä