Vad är kamratstöd?

Av kamrater i samma situation får man information och förståelse som hjälper en att möta sjukdomen. Kamratstödjaren ger inte i första hand råd och anvisningar, utan lyssnar, hjälper till att hitta information och ger uppmuntran vid anpassningen till sjukdomen.

Om betydelsen av kamratstöd

För den som har en sällsynt sjukdom är kamratstödjaren både en informationskälla och ett viktigt stöd. Kamraten förstår sjukdomen och har erfarenhet och kunskap om undersökningar och behandlingar.

- Av kamraten får man information och förståelse. Kamraten kan vara en hoppets budbärare och ett exempel på att man kan klara sig bra, säger Anu Toija, projektledare för Espoon Järjestöjen Yhteisön EJY ry:s projekt Vertaisresepti.

Vårdkarusellen och sjukdomserfarenheten förenar alla som lider av allvarliga och kroniska sjukdomar. Därför kan kamratstödjaren vara en person som har en annan sjukdom än den som ska stödjas.

Anu Toija har gjort en studie av kamratstödets betydelse för barn med en sällsynt sjukdom och deras föräldrar. Anu skriver också på en avhandling vid Joensuu universitet om kamratstöd för bröstcancersjuka.

– Forskningsdata visar att kamratstödet gör nytta. För vissa passar gruppsamtal, medan andra vill träffa kamratstödjaren på tu man hand. Det är inte alltid man klarar av att dela med sig av sina erfarenheter i grupp, lyssna på andras berättelser och vara ett stöd för andra, berättar Toija.

Diskussionsgrupper på nätet kan vara både bra och dåliga. Vertaisresepti-projektet och HUS frågade på våren 2015 genom Otakantaa.fi vilka virtuella patientstödstjänster man skulle vilja ha. De svarande ville ha administratörer och stöd av yrkeskunniga i nätgrupperna

- I en öppen grupp kan man inte veta vem som svarar och med vilka motiv. En professionell upprätthållare av tjänsten ser till att diskussionen är saklig, konstaterar Tuija.

Hos tillförlitliga tjänster för kamratstöd som patientorganisationerna driver kan man också få goda praktiska råd för vardagen På internet kan man hitta kamratstöd på andra sidan jordklotet och vid alla tider på dygnet.

En kamratstödjare

  • har själv haft samma sjukdom
  • är villig att hjälpa andra patienter
  • är frivillig
  • är utbildad för uppgiften
  • har tystnadsplikt
  • har tecknat avtal om kamratstöd med patientorganisation och/eller sjukhus

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  13.5.2019

Kyllä