Att vara förälder eller syskon till ett barn med en sällsynt sjukdom

​De flesta sällsynta sjukdomar uppkommer i barndomen. Många av dem upptäcks redan hos nyfödda. Ett barns allvarliga sjukdom påverkar hela familjen.