Sjukdom hos spädbarn och förädlarnas känslor

Sjukdom hos spädbarn kräver anpassning av hela familjen och den närmaste omgivningen. Spädbarnsfamiljens vardag är fylld av oro över barnets hälsa och framtid. Ofta är föräldrarna även osäkra över sin egen kompetens.

Hur man bygger upp ett förhållande till ett sjukt spädbarn kan bekymra förädlarna. Föräldrarna kan fundera över om de kan sköta sitt barn eller om de törs älska barnet. Sådana känslor hör till saken, och det är något som det lönar sig att tala om med hälsovårdspersonal, andra föräldrar och med de närmaste.

Föräldrarna bör hålla barnet i famnen ofta och tätt intill. Hudkontakt skapar trygghet hos barnet och genom att hålla barnet intill sig lär dig föräldern att observera sitt barn. Det är viktigt att lära sig observera vad barnet tycker om och vad som lugnar barnet.

 
 

Föräldrarnas ork

Ett barn som föds sjukt eller blir sjukt får ofta föräldrarna att fundera på hur de själva ska orka med allt virrvarr i vardagen. Var inte rädd att tala om detta. När båda föräldrarna deltar i skötseln av barnet och lär känna barnet väl, är det lättare att dela upp vårdnadsansvaret mellan föräldrarna. Att trygga föräldrarnas välmående och ork har högsta prioritet i småbarnsvardagen.

När barnet är sjukt behöver familjen ett mångsidigt stödnätverk. Utöver hjälp och stöd från närstående kan familjen dra nytta av stöd från yrkesverksamma. Man kan be om hjälp t.ex. hos hälsoskötaren på den egna rådgivningsbyrån eller sjukhusets socialarbetare. Även patientorganisationer och kamratstödjande föräldrar ger information och stöd som är viktig för många.

 
 

Nästa sida

Uppdaterad  6.5.2019

Kyllä