Barnets sjukdom och motion

Motion med gott humör efter vad man orkar.

Motionens betydelse

Motion är viktigt för barnens tillväxt, utveckling och hälsa. Motion påverkar barnets prestationsförmåga, motoriska färdigheter, hjärt- och blodcirkulationsorgan, andningsorgan, inlärning, sociala färdigheter, självkänsla och upplevda livskvalitet.

Regelbunden motion förebygger insjuknande i hjärt-kärlsjukdomar i senare åldrar. Motionsvanor som man fått som barn tar man ofta med sig i vuxen ålder.

Vad är en lämplig mängd motion

Rekommenderad daglig motion för barn under skolåldern är 2 timmar, skolbarn 1,5 timmar och för ungdomar en timme. Motionen kan bestå av flera korta pass under en dag, men man ska bli andfådd och svettig. Barn kan själva reglera sin motion efter vad de orkar.

Motionen ska vara anpassad till åldern och motiverande för barnet, barnet måste få erfarenheter av att lyckas. Motion för barn under skolåldern är lek: gårdslekar, skogslekar och inlärning av basmotionsfärdigheter (löpning, cykling osv.). Hos skolbarn främjar deltagande i skolgymnastiken efter vad krafterna medger sociala relationer och samhörighet.

Vardagsmotion, såsom att promenera eller cykla till skolan när det går, rekommenderas. Enligt en finländsk undersökning har barnens skärmtid minskat deras motion, men de barn som har mindre än två timmars skärmtid om dagen och som är fysiskt aktiva, lyckas bättre i skolan än de som har en skärmtid på mer än två timmar.

Endast vid ovanliga sjukdomar är man tvungen att begränsa barns och ungas motion, och även i de fallen gäller begränsningarna främst kamp- och kontaktgrenar, starkt belastande motion och tävlingsidrott. För alla barn och ungdomar rekommenderas motion inom ramen för de egna krafterna. Fråga gärna den behandlande läkaren om vilken motion han eller hon rekommenderar för barn.

Föregående sida

Uppdaterad  6.5.2019

Kyllä