Sällsynta sjukdomar på andra sidor i Hälsobyn

Förutom i Huset för genetik och sällsynta sjukdomar finns det information om sällsynta sjukdomar även i andra hus i Hälsobyn. I listan nedan hittar du länkar till andra hus med innehållspaket om sällsynta sjukdomar som producerats av olika specialiteter.

Uppdaterad  24.2.2023

Kyllä