Hjärtbarn och näring

En tillräcklig och varierad kost är en väsentlig del av vården av ett hjärtbarn.

Syftet med näringsterapin är att säkerställa barnets tillväxt och utveckling trots hjärtfelet och att ge barnet en varierad och åldersanpassad kost. Typen av hjärtfel, dess svårighetsgrad och skedet för det kirurgiska ingreppet påverkar barnets näringsbehov.

Vid allvarliga hjärtfel och hjärtsvikt är energibehovet större än normalt och svårigheter i samband med ätandet är vanliga. I sådana situationer behövs en noggrann uppföljning av tillväxten och en effektiverad näringsterapi. Planen för näringsterapin utarbetas individuellt under uppföljning av näringsterapeuten och läkaren.

Haitarin otsikkotaso2
Näringsterapi och kost för hjärtbarn, video

I den här videon berättar en näringsterapeut som specialiserat sig på hjärtbarns näring om hjärtbarnets näringsterapi och den rekommenderade kosten.

 
 
Hjärtsvikt och näring hos spädbarn, video

I den här videon berättar en näringsterapeut som specialiserat sig på hjärtbarns näring om den effektiverade näringsterapin som ofta behövs när ett spädbarn har ett allvarligt hjärtfel.

 
 

Uppdaterad  24.2.2023

Kyllä