På annat håll i Hälsobyn

Många sällsynta sjukdomar behandlas i andra hus i Hälsobyn. För att det ska bli lättare att hitta information, har vi på den här sidan samlat länkar till de sidor i Hälsobyn som berättar om sällsynta sjukdomar som vi inte ännu placerat i en egen sjukdomsgrupp.

På de sidorna informeras ofta brett om sjukdomarna och deras behandling. Sällsynta sjukdomar har inte nödvändigtvis separerats från de vanligaste sjukdomarna i samma sjukdomsgrupp.

Du kan även söka information genom söktjänsten högst upp på sidorna, där du hittar alla sidor i Hälsobyn som handlar om det du söker.

Uppdaterad  30.4.2019

Kyllä