Rehabilitering

Neuromuskulära sjukdomar kan påverka funktionsförmågan och försämra förutsättningarna att fungera i vardagen. Rehabiliteringsklientens egen aktivitet är en nyckelfaktor i rehabiliteringen.

Neuromuskulära sjukdomar kan orsaka mångskiftande symtom, som påverkar förutsättningarna att klara de vardagliga sysslorna. Eventuella förändringar i funktionsförmågan och behovet av rehabilitering bedöms strax efter insjuknandet. Funktionsförmågan kan stödjas genom systematisk och målinriktad rehabilitering.

Rehabiliteringsklienten egen aktivitet är en nyckelfaktor i rehabiliteringen. Rehabilitering innebär hantering och inlärning av förändring. Rehabiliteringen är som en resa.

 
 

På resan behöver man medresenärer. I rehabiliteringsresan deltar allt efter behov yrkesverksamma inom social- och hälsovården, såsom specialistläkare i neurologi, sjukskötare, fysioterapeut, talterapeut, neuropsykolog, ergoterapeut, rehabiliteringsinstruktör och socialarbetare.

Utöver yrkesverksamma behövs det hjälp från närstående och ett vidare stödnätverk. Stöd för rehabilitering kan sökas genom föreningar och organisationer samt genom Fpa.

På annat håll i Hälsobyn

I Rehabiliteringshuset hittar du mångsidig information om rehabilitering. Läs bland annat om olika rehabiliteringstjänster och terapiformer och stödnätverk för rehabiliteringsklienter

Rehabilitering av barn

På annat håll i Hälsobyn

Målet med rehabiliteringen av barn är att förbättra funktionsförmågan i vardagen och mildra de olägenheter som den avvikande utvecklingen medför. I Barnhuset hittar du information om rehabilitering av barn.

Barnhuset/Vad är rehabilitering av barn? (på finska)

Barnhuset/Vardagen rehabiliterar − rehabiliteringstips för hemmet (på finska)

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  2.4.2019

Kyllä