Motionsguide

Många neuromuskulära sjukdomar påverkar rörelse- och funktionsförmågan. Alla symtom är individuella, liksom möjligheterna och behoven vad gäller motion.

Frivillig motion med eller utan hjälpmedel är grunden till upprätthållande av fysisk kondition. Det är viktigt att trygga och främja fysisk aktivitet under hela livet och minimera muskelskador på grund av inaktivitet. Regelbunden, lagom ansträngande uthållighetsmotion, träning av muskelstyrka och balans samt träning av ledernas rörelseförmåga är centralt för att upprätthålla funktionsförmågan.

Tänk på att det här är allmän information för alla. Följ alltid i första hand de individuella anvisningar du fått av hälsovårdspersonalen om din behandling och rehabilitering. Be alltid om råd av en expert om du är osäker på vilka anvisningar som passar just för dig.

Behöver man begränsa motionen?

Vid planering av motion är det bra att tänka på olika sjukdomars speciella kännetecken. Precis som hos friska personer utvecklar motionen de strukturer och funktioner som man tränar. Som ett generellt råd gäller, att muskelkraft ska tränas måttligt och att muskler som försvagats av sjukdom inte ska överansträngas. I vissa muskelsjukdomar försvagas en del muskler och andra fungerar väl, så det är viktigt att upprätthålla deras funktion på ett mångsidigt sätt. Det är viktigt att stretcha spända strukturer, så att även en försvagad muskel kan fungera så bra som möjligt. Med träning försöker man förebygga smärta, förslitningsförändringar samt ben- och mjukvävnadsskador.

Det är viktigt att själv aktivt upprätthålla funktionsförmågan och att hitta en egen motionsform. Din fysioterapeut kan hjälpa dig att hitta en lämplig motionssysselsättning. Du kan motionera i små doser och vardagsuppgifterna är också bra nyttomotion. Kommunens hälso- och motionsverksamhet, medborgar-/arbetarinstituten samt olika organisationer och enskilda företag arrangerar individ- eller gruppmotion på olika nivåer.

Om sjukdomen innefattar t.ex. hjärtsymtom, bör du rådgöra med den behandlande läkaren om hur mycket ansträngning du kan utsätta dig för.

Barn och motion

Barn som har en neuromuskulär sjukdom kan röra sig och leka så mycket krafterna medger. Deltagande i lekar, vardagssysslor och fritidsaktiviteter så åldersanpassat som möjligt är viktigt för barnets totala utveckling. Barn bör uppmuntras till utomhuslekar och inte skyddas för mycket mot ansträngning. Å andra sidan är det viktigt att barnet orkar delta i skolarbetet och fritidsaktiviteter med sina kamrater. Då kan förflyttning från ett ställe till ett annat underlättas med hjälpmedel. Att delta i åldersanpassad verksamhet är viktigt i barns och ungdomars vardag. Det är onödigt att överanstränga musklerna till exempel genom att gå till fots till simhallen, om man inte orkar simma när man kommer fram. Kom ihåg att självständig på- och avklädning också är en viktig del av vardagsrehabiliteringen.

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  18.3.2019

Kyllä