Ärftlighetsrådgivning

En stor del av vuxnas och större delen av barns muskelsjukdomar är ärftliga. Därför är en ärftlighetsläkare ofta med redan vid utredningen av diagnosen. Vid ärftlighetsrådgivningen tar man upp sjukdomens natur, uttryckssätt, uppföljning av patienten och stödåtgärder. Där diskuteras även sjukdomens nedärvningssätt och huruvida patientens familjemedlemmar eller andra släktingar kan få samma sjukdom.

Ärftlighetsrådgivning erbjuds av alla universitetssjukhus och Folkhälsans ärftlighetsklinik, den sistnämnda i huvudsak på svenska.

Föregående sida

Uppdaterad  18.3.2019

Kyllä