Behandling och forskning

Här har vi samlat instruktionsvideor och anvisningar om diagnostisering och behandling av sällsynta neurologiska sjukdomar. I många neurologiska sjukdomar är olika slags terapier, såsom fysio- och talterapi, viktiga behandlingsformer.

Sömn-EEG-undersökning

Se en video från HUS Barn- och ungdomssjukhus om hur en sömn-EEG-undersökning går till och hur man förbereder sig för den. Videon är på finska.

 
 

Video EEG-undersökning

Se en video om EEG-undersökning och förberedelser för undersökningen.

 
 

Information om epilepsi hos barn

På annat håll i Hälsobyn

I Barnhuset har vi samlat rikligt med information om epilepsi hos barn. Där hittar du information bl.a. om hur den behandlas och hur den påverkar vardagslivet. Kom in och bekanta dig: Barnhuset/Epilepsi (på finska)

Grundforskning om epilepsi

I Barnhusets Epilepsi-sektion finns också forskningsinformation.

På annat håll i Hälsobyn

Alla epilepsipatienter får genomgå en EEG-undersökning och en magnetkameraundersökning, MRI, av huvudet. Besök Barnhuset och se hur undersökningarna görs: EEG- och MRI-undersökningar av barn (på finska)

Epilepsi hos vuxna

På annat håll i Hälsobyn

I Hjärnhusets epilepsisektion hittar du information bl.a. om hur sjukdomen behandlas och hur den påverkar vardagslivet. Där hittar du också information om kamratstöd och material om egenvård. Kom in och bekanta dig: Hjärnhuset/Epilepsi (på finska)

Guider och broschyrer

Sällsynta sjukdomars hus samarbetar med Epilepsiförbundet. Förbundet har publicerat rikligt med broschyrer och guider om epilepsi och det lönar sig att besöka deras webbplats: Guider och broschyrer (Epilepsiförbundet). Webbplatsen innehåller både broschyrer om sällsynta sjukdomar och t.ex. en blankett för Epilepsibeskrivning, som har till syfte att ta fram en individuell beskrivning av kännetecken och uttryckssätt i ens egen eller barnets epilepsi.

Föregående sida

Uppdaterad  2.4.2019

Kyllä