Kapillär missbildning

 

Gå till ordlistan

Kapillär missbildning

Skriv ut

Nyckelord: Eldsmärke, eldfläck, naevus flammeus, kapillär malformation, KM, capillary malformation, CM


​​Medfödd kapillär missbildning, där det finns ett stort antal överflödiga kapillärkärl i huden, är den vanligaste kärlavvikelsen. Oftast finns de på huvudet och på halsområdet. Mer sällan finns förändringen över ett större område på kroppen och extremiteterna. Orsaken till missbildningen är inte känd.

Hos ljushyade personer kan man bleka blodkärlsförändringen efter hudläkares bedömning med pulsfärglaserbehandling. Behandlingen inleds vid cirka två års ålder eller senare.

Mer sällan kan den kapillära missbildningen eller eldsmärket vara förknippat med ett syndrom.  Vid exempelvis förändringar i ansikte och ögonlock måste man undersöka om det finns förändringar även i hjärnan eller ögonen.

Symtombeskrivning

Kapillär missbildning eller eldsmärke har i allmänhet inga symtom. På huden syns ett medfött, ofta noggrant avgränsat område. Färgen kan variera från rött till blårött. Färgen kan även variera efter temperaturen. Med stigande ålder kan förändringen bli mörkare och tjockare. Detta försöker man undvika med väl koordinerad pulsfärglaserbehandling.

Diagnosverktyg

Expertläkares bedömning, ytterligare undersökningar vid behov t.ex. magnetundersökning av huvudet, konsultation av ögonläkare.

Mer information

Kapillär malformation (hudsjukdomar)​

Kyllä