Hemangiom

 

Gå till ordlistan

Hemangiom

Skriv ut

Nyckelord: Hemangiom, eldsmärke eller smultron-/jordgubbsmärke


​​Hemangiom är den vanligaste godartade tumören hos spädbarn.

Den vanligaste hemangiomtypen är infantilt hemangiom (IH). Det är tre gånger vanligare hos flickor än hos pojkar. Sjukdomsorsaken är inte känd. IH kan förekomma redan hos nyfödda, men oftast uppträder det vid några veckors ålder. Det typiska för sjukdomen är en snabb tillväxtfas som varar cirka ett år. Därefter följer en längre förminskningsfas som kan vara upp till tolvårsålden. Hos hälften av patienterna försvinner hemangiomet helt innan de är fem år.

Största delen (60 procent) av hemangiomerna finns på huvud- och halsområdet, oftast i huden eller i underhudsvävnaden. Cirka 10–15 procent av barnen har flera hemangiomer. Om det finns fem eller fler rekommenderas fortsatta undersökningar.

Över 90 procent av hemangiomerna kräver ingen vård, utan det räcker med vanlig uppföljning på barnrådgivningen. Med åren minskar IH så mycket att den inte nödvändigtvis medför några olägenheter. Hemangiomer som orsakar funktionellt eller kosmetiskt besvär kan kräva behandling med läkemedel eller operation.

Symtombeskrivning

Hemangiom är oftast symtomfritt. Symtombilden beror på dess storlek och placering. Följande symtom kräver fortsatt undersökning och/eller behandling: Hemangiomet sitter nära ögonen, hemangiomet blir sårigt, hindrar ätande eller andning eller är smärtsamt.

Ärftlighet och förekomst

Hemangiom förekommer hos 5–10 procent av alla barn. Av prematura barn som väger under ett kilo har 25 procent hemangiom.

Bara en liten del av hemangiomerna är ärftliga. Uppkomstmekanismerna till hemangiom är oklara.

Diagnostisering

Hemangiomets uppkomst, tillväxten och utseende är oftast typiska och det räcker ofta med att se förändringarna och känna på dem för hand. Noggrannare information fås genom ultraljud och flowundersökning, ibland behövs magnetundersökning eller biopsi.

Behandling

Endast 10 procent av hemangiomerna kräver behandling. Om hemangiomet blir sårigt underlättas läkningen förutom av lokal behandling även av pulsfärglaserbehandling, som kan ges med lokalbedövning (bedövningssalva). Om tre behandlingar med en veckas mellanrum inte hjälper övervägs läkemedelsbehandling. Numera är den primära läkemedelsbehandlingen betablockerare som tas oralt. För spädbarn påbörjas läkemedlet på sjukhus. Om läkemedelsbehandling inleds fortsätter den ofta i 6 månader, ibland längre.

Undersökning

​​Vid universitetssjukhuset i Helsingfors pågår en studie där man undersöker hemangiomernas egenskaper och ärftlighet.​

Kyllä