Behandling och forskning

​Här har vi samlat anvisningar och informationsvideor om behandling och undersökning av sällsynta kärlavvikelser.

Magnetundersökning, MRI

Vid en magnetundersökning får man noggranna anatomiska bilder utan röntgenstrålning. Avbildningen görs i en tunnelliknande anordning som är öppen i bägge ändar. Undersökningen brukar ta 30–60 minuter.

Avbildningen avger ett ganska starkt ljud, och därför brukar man ge hörselskydd åt patienten. Vid undersökningen kan man tillsätta kontrastmedel i venen. Undersökningen är smärtfri och kräver ingen efterbehandling, om den görs utan sövning. För att undersökningen ska lyckas, krävs det att patienten ligger still. Därför söver man i allmänhet små barn inför undersökningen.

Denna video från Barnkliniken vid HUCS visar hur en magnetundersökning av huvudet på ett barn går till.

 
 

Vårdtextil

I behandlingen av blodkärlsavvikelser försöker man förbättra venåterflödet och lymfvätskeflödet med hjälp av vårdtextilier, som därför har ett gradvis minskande tryck. Videorna berättar närmare om anskaffning, användning och skötsel av vårdtextilier.

 
 

Klexane-behandling

Den långvariga Klexane-behandlingen har till syfte att förebygga tilltäppning av blodkärl genom att minska blodets koaguleringsförmåga. Om patientens allmäntillstånd är gott och det inte finns några faktorer som orsakar blödningsbenägenhet kan behandlingen göras hemma. I videon berättar barnhematologen och -onkologen Minna Koskenvuo om hur Klexane-behandling utförs och vad man ska tänka på.

 
 

För att få ett bra behandlingsresultat är det viktigt att behandlingen görs på det sätt som läkaren bestämmer. Fabriksfyllda sprutor underlättar genomförandet av injektionsbehandlingen. Före injektionen ska läkemedlets utseende kontrolleras visuellt, liksom dess datum och att dosen är korrekt. Det är viktigt att använda rätt injektionsteknik. Denna video visar hur man tar en Klexane-spruta med förfylld spruta.

 
 

Föregående sida

Uppdaterad  26.3.2019

Kyllä