Kapillär missbildning

 

Gå till ordlistan

Kapillär missbildning

Skriv ut

Nyckelord: KM, eldsmärke, eldfläck, naevus flammeus, kapillär kärlmissbildning, kapillär malformation, capillary malformation, CM


​Kapillär malformation (KM) är den vanligaste blodkärlsmissbildningen och förekommer hos 0,3–0,5 procent av alla nyfödda. Förändringarna syns genast efter födseln. En kapillär missbildning kan förekomma som en självständig hudförändring eller som en del av ett större blodkärlssyndrom.

Symtombeskrivning

Förändringarna är noggrant avgränsade röda, blåaktigt röda eller rosafärgade och förekommer på hudnivån. KM kan sitta var som helst på hudområdet. När de sitter i ansiktet avgränsas förändringarna efter dermatomen och respekterar oftast mittlinjen. Förändringarna växer med barnens tillväxt och söker sig inte till nya hudområden. Under de första levnadsmånaderna kan man ibland få ett intryck av att eldsmärket ljusnar, men det betyder inte att ändringen håller på att försvinna utan beror på hemoglobinförändringar i blodet. Kapillära missbildningar försvinner inte med tiden utan oftast blir de mörka och tjockare och får ojämn yta. Missbildningen blir mörkare och tjockare hos två tredjedelar av de kapillära malformationerna före 50-årsåldern.

Ärftlighet och förekomst

Kapillära missbildningar är till större delen inte ärftliga. De förekommer hos 0,3–0,5 procent av alla nyfödda.

Mer information

Kyllä