Sjukdomar

Skriv sjukdomens namn eller en del av namnet i sökfältet. I sökresultatet visas de sjukdomar i vilkas namn ordet förekommer. Som nyckelord för sjukdomsbeskrivningarna anges de namn som sjukdomen är mest känd som. Listan på sjukdomar uppdateras efter hand.

Uppdaterad  18.4.2019

Kyllä