Mitralklaffel

 

Gå till ordlistan

Mitralklaffel

Skriv ut

Nyckelord: mitralstenos (mitral stenosis), mitralinsufficiens (mitral insufficiency).

​10.9.2019 Taisto Sarkola. HUS, Sjukvård för barn och unga​


Mitralklaffen finns mellan vänster förmak och vänster kammare och har till uppgift att hindra blodet från att flöda tillbaka till kammaren när den kontraherar. Mitralklaffen kan vara liten, öppna sig dåligt eller ha outvecklade klaffsegel, sensträngar eller klaffmuskler. Felet är mycket ovanligt. Klaffen kan också ha en medfödd spalt och andra strukturfel, som orsakar läckage i klaffen. Klaffen kan i barndomen fungera normalt, men det kan senare utvecklas en s.k. prolaps, då ett av klaffseglen buktar mot förmaket. Prolapsen kan ge upphov till läckage.​

Symtombeskrivning

En svår förträngning av mitralklaffen eller om den öppnar sig dåligt orsakar förstoring av vänster förmak och försvårar blodåterflödet från lungorna. Det kan utvecklas blodträngsel i lungorna vilket ger upphov till en rosslande andning, hosta, försnabbad andning och andnöd. Barnets tillväxt och viktökning kan vara förlångsammat. En lindrig eller måttlig förträngning av mitralklaffen kan även vara symtomfri.

Svårt läckage i klaffen förstorar vänster förmak och kammare och leder till nedsatt prestationsförmåga.

Ärftlighet och förekomst

Mitralklaffel i tidig barndom är mycket ovanligt och inte ärftligt. Mitralprolaps är vanligare senare i livet och förekommer i samband med bindvävssjukdomar som t.ex. Marfans eller Ehlers-Danlos syndrom. Mitralprolaps förekommer i befolkningen hos ci​rka 2,4 procent. En förträngning av mitralklaffen är ofta förknippad med andra missbildningar på hjärtats vänstra sida.​

Undersökning

Svår mitralstenos förstorar konturerna av vänster förmak på röntgenbilder. Även i EKG kan man se tecken på belastning av hjärtats vänstra sida. Den egentliga diagnosen fås genom ultraljudsundersökning av hjärtat.

Svår mitralinsufficiens förstorar konturerna både på vänster förmak ock kammare på röntgenbilden. I EKG kan man se tecken på belastning av vänster sida. Läckagets omfattning och betydelse bedöms med ultraljudsundersökning.

Patientorganisation

Kyllä