Isomerism

 

Gå till ordlistan

Isomerism

Skriv ut

Nyckelord: Vänster isomerism (left isomerism), höger isomerism (right isomerism), heterotaksi

​10.9.2019 Taisto Sarkola. HUS, Sjukvård för barn och unga​


Hos personer som har vänster- eller högerisomerism är organen i bröst- och bukhålan oftast symmetriskt belägna. Vid vänster isomerism är organen i brösthålan av vänstertyp på båda sidor och vid höger isomerism är de av högertyp. Isomerismer är förknippade med komplicerade strukturfel i hjärtat. Vid vänster isomerism är hjärtfelet inte nödvändigtvis så allvarligt, men vid höger isomerism kan prognosen vara dålig.

Vid höger isomerism saknas mjälten. Vid vänster isomerism kan det finnas flera små mjältar. Avsaknaden av en mjälte ökar risken för svåra infektioner under de första levnadsåren. Magtarmkanalen kan vara avvikande, likaså levern och gallvägarna. Vid vänster isomerism är lungorna symmetriska med två lober på båda sidorna och långa luftrör. Vid höger isomerism finns tre lober på var sida och luftrören är korta. Vänster isomerism är förknippat med rytmstörningar.​

Förekomst

Isomerismer är sällsynta (1:10 000 nyfödda barn).

Patientorganisation

Kyllä