Förmaksseptumdefekt

 

Gå till ordlistan

Förmaksseptumdefekt

Skriv ut

Nyckelord: ASD (eng. atrial septal defect).

10.9.2019 Taisto Sarkola. HUS, Sjukvård för barn och unga​


Förmaksseptumdefekt ​betyder att det finns ett hål i skiljeväggen mellan förmaken. Förmaksseptumdefekten är ett vanligt förekommande medfött hjärtfel och går oftast att bota helt. En del av de​t syrerika blodet som återvänder till vänster förmak återvänder till lungorna via hjärtats högra sida.​

Behandling

Förmaksseptumdefekten ger sällan symtom före skolåldern. Om hålet är stort leder det till att högra sidan av hjärtat växer och senare, oftast först i vuxen ålder, till nedsatt funktion av höger kammare. Symtomen innefattar långsamt med åldern tilltagande andnöd och nedsatt prestationsförmåga. Större förmaksseptumdefekter åtgärdas före skolåldern, men i allmänhet inte före 3–4 års ålder, eftersom hålet kan minska hos vissa barn under de första levnadsåren. Å andra sidan är det ofta inte möjligt att åtgärda hålet med hjärtkateterisering (via blodkärl) utan operation innan barnet väger över 15 kg.

Vid hjärtkateterisering förs en kateter via ljumsken till hålet i skiljeväggen mellan förmaken och hålet stängs med en förslutningsanordning som har två skivor. Om hålet är stort i förhållande till barnets storlek eller om det finns flera hål mellan förmaken kan hålet stängas endast genom operation. Behandlingsresultaten är utmärkta och i allmänhet kan hjärtat betraktas som helt friskt efter ett lyckat ingrepp. Efter ingreppet följs dock barnpatienter upp då och då under uppväxttiden.

Mera information på svenska

​Mera information om förmaksseptumdefekt​ (1177.sv)

Patientorganisation

Kyllä