Öppen ductus arteriosus

 

Gå till ordlistan

Öppen ductus arteriosus

Skriv ut

Nyckelord: PDA, ductus, öppetstående duktus arteriosus.

​10.9.2019 Taisto Sarkola. HUS, Sjukvård för barn och unga.


En öppen ductus arteriosus är en normal och nödvändig struktur som under fosterstadiet bildar en förbindelse mellan lungartären och aortan. Under fo​sterstadiet leder denna förbindelse en stor del av blodet från höger kammare via lungartären direkt till aortan eftersom fostret inte andas och därmed inte behöver så stort blodflöde i lungorna. Förbindelsen stängs efter födseln hos de flesta nyfödda inom 2-3 dagar. Om detta inte sker och ductus arteriosus förblir öppen leder det till ett ökat blodflöde i lungorna vilket belastar blodcirkulationen.​

Symtombeskrivning

En öppen ductus arteriosus konstateras ofta relativt tidigt. Den orsakar i allmänhet ett säreget, fortlöpande blåsljud som påminner om ett motorljud som växlar mellan starkt och svagt. Felet ger sällan symtom, men ifall den ger upphov till ett blåsljud brukar förbindelsen stängas för att minska blodcirkulationens belastning.

Behandling

En öppen ductus arteriosus åtgärdas i allmänhet med hjärtkateterisering hos barn som fyllt ett år och behöver inte opereras. Undantag är små prematurbarn och unga spädbarn med hjärtsvikt som opereras. I första hand behandlas prematurbarn dock med läkemedel. Vid kateteriseringen åtgärdas en öppen ductus arteriosus med en plugg eller spiral som förs in via ett blodkärl. Behandlingsresultaten är utmärkta och efter ingreppet återgår blodcirkulationen till det normala. Långtidsuppföljning behövs inte.

Mera information på svenska

Kyllä