Näring

Tillräcklig och mångsidig diet är en väsentlig del av behandlingen av hjärtbarn. Målet med näringsbehandlingen är att trygga barnets tillväxt och utveckling trots hjärtfelet samt en mångsidig och åldersanpassad diet. Hjärtfelets typ, svårighetsgrad och den kirurgiska korrigeringsfasen påverkar barnets näringsbehov.

Hjärtsvikt och näringsbehov hos nyfödda

Vid svåra hjärtfel och hjärtsvikt är energibehovet större än vanligt och problem som hänger ihop med ätandet är vanliga. I dessa situationer krävs det nära observation av tillväxten och intensifierad näringsbehandling. Näringsbehandlingen planeras individuellt under kontroll av näringsterapeut och läkare.

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  18.3.2019

Kyllä