Motion

Ett lämpligt motto för hjärtsjuka barn och unga är: ”Motion med gott humör så gott du orkar”.

Motionens betydelse

Motion är viktigt för barnens tillväxt, utveckling och hälsa. Motion påverkar barnets prestationsförmåga, motoriska färdigheter, hjärt- och blodcirkulationsorgan, andningsorgan, inlärning, sociala färdigheter, självkänsla och upplevda livskvalitet.

Regelbunden motion förebygger speciellt insjuknande i hjärt-kärlsjukdomar i senare ålder. Undersökningar har visat att barn och unga med hjärtfel ofta har onödigt dålig kondition. Enligt forskningen korrelerar inte heller hjärtfelets svårighetsgrad med barnets fysiska prestationsförmåga, utan det handlar mest om motionsvanor. Motionsvanor som man fått som barn tar man ofta med sig i vuxen ålder.

Hur mycket är det lämpligt att motionera?

 
 

Endast vid mycket ovanliga hjärtfel måste man begränsa barns och ungas motion, och även i de fallen gäller begränsningarna främst kamp- och kontaktgrenar, starkt belastande motion eller tävlingsidrott.

Begränsningarna kan också vara tillfälliga. Till exempel efter hjärtoperation är det bra om barnet under de följande åtta veckorna avhåller sig från motion som starkt belastar bröstbenet. Rörelser som man bör undvika i det skedet är bl.a. armhävningar, hängande rörelser, tyngdträning av övre extremiteter samt trampolinhopp. För små barn är det bra att tänka på att säkerhetsbågar i nöjesfältsattraktioner kan orsaka ett kraftigt tryck på bröstkorgen.

För alla hjärtbarn och -ungdomar rekommenderas ändå motion inom de gränser som de egna krafterna tillåter.

På annat håll i Hälsobyn

Sektionen Hjärtsjukdomar (på finska) i Barnhuset innehåller närmare information om motion för hjärtsjuka barn och när och hur motion ska begränsas på grund av hjärtfel.

Uppdaterad  25.3.2019

Kyllä