Behandling och undersökning

Här har vi samlat anvisningar och instruktionsvideor som gäller behandling och undersökning av olika sällsynta sjukdomar hos barn.

Marevanbehandling och INR-kontroll i hemmet

En del av de barn och unga som lider av medfött hjärtfel behöver långvarig behandling med läkemedel som hindrar att blodet koagulerar. För att behandlingen ska lyckas är det viktigt att patienten och dennes anhöriga behärskar principerna för behandlingen och genomförandet av uppföljning i hemmet.

 
 

Hjärtkateterisering

De ska göra en hjärtkateterisering på barnet. Vad betyder det egentligen? Vad är det som händer då? Vad ska jag tänka på före och efter ingreppet?

 
 

Magnetundersökning, MRI

Vid en magnetundersökning får man noggranna anatomiska bilder utan röntgenstrålning. Avbildningen görs i en tunnelliknande anordning som är öppen i bägge ändar. Undersökningen brukar ta 30–60 minuter.

Under avbildningen avges ett ganska starkt ljud, och därför brukar man ge hörselskydd åt barnen. Vid undersökningen kan man tillsätta magnetiskt kontrastmedel utan jod i venen. Kontrastmedlet försvinner ur kroppen med urinen. Undersökningen är smärtfri och kräver ingen efterbehandling, om den görs utan sövning. För att undersökningen ska lyckas, krävs det att patienten ligger still. Därför söver man i allmänhet små barn vid undersökningen.

Denna video från Barnkliniken vid HUCS visar hur en magnetundersökning av huvudet på ett barn går till.

 
 

Operationens gång

En hjärtoperation orsakar stress både för barnet och föräldrarna. Hjärtbarn och -föräldrar har producerat videon Amanda och Tomi, som berättar om de olika stegen i hjärtoperationen, från ankomsten till sjukhuset till hemfärden.

 
 

Andra hjärtundersökningar och åtgärder

Mer information om undersökning och behandling av olika hjärtsjukdomar finns i Barnhuset och Hjärtsjukdomar.

På annat håll i Hälsobyn

I Barnhuset hittar du mer information om olika hjärtundersökningar, såsom ultraljudsundersökningar, EKG, Holter-undersökning och belastningsprov. Där finns det även information om pacemaker och hur den appliceras. Barnhuset/Undersökningar och åtgärder (på finska).

På annat håll i Hälsobyn

Hjärthuset (Sydänsairaudet.fi) erbjuder heltäckande information om vuxnas hjärtsjukdomar, deras behandling och förebyggande åtgärder. Besök Hjärthuset och bekanta dig med de vanligaste undersökningarna och behandlingsåtgärderna (på finska).

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  26.3.2019

Kyllä