Hjärtsjukdomar

I Finland föds årligen cirka 500 barn med medfött hjärtfel. Det betyder att nästan alla medfödda hjärtfel betraktas som sällsynta sjukdomar.

Medfödda hjärtsjukdomar kan delas in i shuntfel, förträngningsfel och komplicerade fel, där barnet kan sakna till exempel ena hjärtkammaren eller en hjärtklaff. Prognosen för de flesta strukturella hjärtfel är god och risken för senare insjuknande tämligen liten. De flesta som opereras för medfödda hjärtfel behöver regelbunden uppföljning livet igenom. En del av hjärtfelen kan läka spontant. Ibland är felet så lindrigt, att det inte orsakar någon som helst påfrestning på hjärtat och inte behöver åtgärdas.

Strukturella hjärtfel hos barn skiljer sig betydligt från de hjärtproblem som vuxna hjärtpatienter oftast behandlas för. Vårdpersonalen måste känna till särdragen i barns fysiologi och hemodynamik. Behandling av kongenitala dvs. medfödda hjärtfel kräver specialkompetens både inom diagnostik och vård. I behandlingen av medfödda hjärtfel utvecklas kirurgiska och perkutana tekniker fortlöpande. Särskilt vid behandling av komplicerade hjärtfel är det viktigt att kombinera kateteråtgärder och kirurgisk behandling, vilket gör att det behövs färre operationer under patientens livstid. De flesta som opereras för medfödda hjärtfel behöver regelbunden uppföljning.

Nästa sida

Uppdaterad  30.4.2019

Kyllä