Läkemedelsbehandling vid sällsynta sjukdomar

En riktad läkemedelsbehandling för sällsynta sjukdomar är fortfarande sällan tillgänglig. När man överväger att inleda en behandling måste man väga riskerna med medicineringen mot fördelarna.

Behandlingen av sällsynta sjukdomar bygger oftast på behandling av symtom och anpassning av levnadsförhållandena till patientens behov. När en läkemedelsbehandling har utvecklats för en sjukdom talar man om riktad behandling. Det handlar vanligtvis om behandlingar som avviker från den godkända indikationen (off label) eller om särläkemedel (orphan drugs).

Särläkemedel kännetecknas av höga priser, en liten användargrupp och begränsad kunskap om läkemedlets fördelar.

Uppdaterad  13.2.2023

Kyllä