Biobanker – en viktig del av forsknings- och utvecklingsarbetet

Att studera sällsynta sjukdomar är ett unikt sätt att förstå hur människokroppen fungerar. Det är lätt att delta i medicinsk forskning genom biobanker

​​Biobanker samlar in prover och data från personer som har gett sitt samtycke. Prover och data överlämnas för medicinsk forskning, till exempel till universitet och företag. Forskningen utförs både i hemlandet och utomlands. Deras mål är att hitta bättre behandlingar och sätt att förebygga sjukdomar. Det krävs ett skriftligt samtycke från provgivaren eller dennes vårdnadshavare för att lämna provet. Detta frivilliga samtycke ger tillstånd till att provet lagras i en biobank och att det och relaterade uppgifter används för medicinsk forskning. Att lämna prover och data till en biobank gynnar vanligtvis inte direkt vården av provgivaren. I stället kan de som utvecklar sjukdomen senare ha nytta av det lämnade provet. Biobanksprov kan hjälpa i utvecklingen av mer exakta diagnoser, nya behandlingar och läkemedel. Biobanksprovet är vanligtvis ett blodprov och tas i samband med andra laboratorieprover, så det kräver inte ett separat laboratoriebesök eller andra åtgärder. Innan samtyckesblanketten undertecknas och provet lämnas bör samtyckesgivaren ta del av en bredare genomgång av biobanksverksamheten. Det finns flera biobanker i Finland. De finns till exempel i samband med alla universitetssjukhus.

tutkimus; näytteet; tutkimustyö; lääketieteellinen tutkimus; biopankit; tutkimukseen osallistuminen; lääketiede

Kyllä

Uppdaterad  1.3.2022