De vanligaste nedärvningsmönstren

Att en sjukdom är ärftlig innebär inte att sjukdomen alltid kommer att föras vidare till barnen till den person som bär på den defekta genen. Sjukdomens nedärvning påverkas av sjukdomens nedärvningsmönster.

Människans arvsanlag spelar alltid en roll vid uppkomsten av sjukdomar. En individs genetiska uppsättning kan öka eller minska risken för att insjukna, men i allmänhet inverkar också många andra faktorer, t.ex. livsstilen, på insjuknandet.​ Majoriteten av de sällsynta sjukdomarna är däremot ärftliga sjukdomar som orsakas av en defekt i en enda gen.

Sjukdomar ärvs oftast antingen på ett icke könsbundet dominant eller recessivt sätt eller bundet till X-könskromosomen. Det finns också nedärvningsmönster som avviker från dessa huvudprinciper. De vanligaste av dessa är mitokondriell nedärvning och nedärvning av gener i mannens Y-kromosom.

På följande sidor hittar du mer information om de vanligaste nedärvningsmönstren för sjukdomar.

Uppdaterad  13.2.2023

Kyllä