Videor om olika gentester

När en person som genomgår en genetisk undersökning, är det bra att i förväg bekanta sig med den genetiska undersökningen och dess möjligheter innan undersökningen görs.

Det hör ofta en hel del förväntningar, förhoppningar och rädslor till en genetisk undersökning. Ett gentest erbjuds, när läkaren bedömt att det behövs. Det är viktigt att den som deltar i undersökningen får information on testet och dess möjligheter och begränsingar i förväg. Det är lättare att ta till sig informationen om man får den på sitt eget modersmål. De videor som finns på denna sida och som berättar om genetiska undersökningar finns på flera olika språk. Du kan läsa mera om vardera genetiska undersökningen på de tidigare sidorna.

 

Kyllä

Uppdaterad  23.8.2023