Metoder för genetiska undersökningar: molekylär karyotypering

De vanligaste orsakerna till molekylär karyotypering är avvikelser i barnets utveckling, tillväxt eller strukturer som man söker en förklaring till och diagnos för.

Molekylär karyotypering (MK-undersökning) kan användas för att upptäcka små kromosomförändringar i arvsmassan. Sådana kromosomförändringar omfattar deletioner och duplikationer. MK-undersökningen görs vanligtvis på ett blodprov. När det gäller ett foster kan undersökningen göras på ett prov från moderkakan eller fostervattnet, beroende på graviditetsveckan.

Uppdaterad  13.2.2023

Kyllä