Egenvårdsguider på andra sidor i Hälsobyn

​​

Hälsobyns andra hus har också vägledning och guider, som också lämpar sig för personer med sällsynta sjukdomar eller deras närstående. Guider och annan information som stöder välbefinnandet finns vanligtvis samlade i en gemensam avdelning i varje hus. Länkarna nedan ger dig enkel tillgång till egenvårds- och guideavdelningarna i de olika husen​.


Uppdaterad  3.3.2023

Kyllä