Olika former av albinism

Det finns flera olika typer av albinism som kan klassificeras enligt skillnaderna som sjukdomen medför hos individen eller enligt den påverkande genen (genotypen). Albinismen delas in i tre former enligt hur sjukdomen tar sig uttryck: okulär, okulokutan och albinism som ingår i syndrom.

syndrom i vilka albinism ingår; okulokutan albinism; okulär albinism; olika former; sjukdomsuttryck; klassificering