Stöd i skolan för elev med albinism

Det är viktigt att ge vägledning till de närstående till ett barn med albinism. Detta inkluderar att ge information om ett barns synnedsättning till de personer som ansvarar för hans eller hennes utbildning.

​När en lärare känner till ett barns synproblem kan han eller hon stödja barnets dagliga skolgång och anpassning genom enkla åtgärder, som till exempel:

  • Barnet måste sitta i främre delen av klassen.
  • Tryckt material måste anpassas (kontrast, storlek).

Barnet har också rätt till mer tid för att göra sina läxor, att använda förstorade läromaterial och att få extra tid för att avlägga prov, inklusive till exempel studentskrivningarna. Användningen av en upphöjd plattform eller ett upphöjt skrivbord kan underlätta det dagliga skolarbetet.

I Finland erbjuder Valterin Onerva-skolan stödtjänster för synskadade barns skolgång.

Synskadades förbund rf (NKL) är en paraplyorganisation för föreningar för synskadade i Finland, som främjar blinda och synskadades rättigheter, erbjuder specialtjänster och fungerar som synexpert i Finland.

Uppdaterad  2.3.2023

Kyllä