Leva med albinism

Albinism påverkar livet på många olika sätt. Behandling och olika former av stöd måste planeras individuellt.

stödformer; skola; synförmåga; skydd av huden; hjälpmedel; hjälpmedelstjänster; skolgång