Diagnostisering av albinism

Diagnosen av albinism, liksom andra sjukdomar, kan baseras på symtom och fynd. Detta kallas en klinisk diagnos. Diagnosen kan också baseras på genetiska undersökningar.

genetisk undersökning; fenotyp; genotyp; symtombild; diagnos