​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Huset för genetik och sällsynta sjukdomar​

Huset för genetik och sällsynta sjukdomar innehåller information om ärftlighet och sällsynta sjukdomar och om behandlingen av dem. Huset erbjuder också stöd för personer med sällsynta sjukdomar och deras anhöriga.

​​​​Läs mer om hus​et för genetik ​​och ​s​ällsynta­​sjukdomar >​

​Omtyckt i huset för genetik och sällsynta sjukdomar​