​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Huset för genetik och sällsynta sjukdomar​

Huset för genetik och sällsynta sjukdomar innehåller information om ärftlighet samt sällsynta sjukdomar och behandling av dem. ​

​​​​Läs mer om hus​et för genetik ​​och ​s​ällsynta­​sjukdomar >​

​Omtyckt i huset för genetik och sällsynta sjukdomar​