Harvinaissairauksien hoito Tyks-alueella

​Harvinaissairauksien yksikön tavoitteena on varmistaa, että jokaisella potilaalla on mahdollisuus saada parasta mahdollista hoitoa yhtenäisten käytäntöjen mukaan.

Toimintamallimme perustuu tiiviiseen yhteistyöhön potilasjärjestöjen, terveydenhuollon ja julkishallinnon yksiköiden, tutkimushankkeiden ja yritysten kanssa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Yksiköllämme ei ole omia poliklinikkatiloja, vaan tehtävänämme on ohjata potilaat saamiemme lähetteiden pohjalta oikeaan hoitopolkuun, auttaa ammattilaisia diagnostiikassa ja välittää potilaille informaatiota hoitomahdollisuuksista, kuntoutuksesta ja mahdollisista sosiaalietuuksista.

Yksikkömme toiminnasta vastaa koordinaattori Johanna Lempainen (dosentti, erikoislääkäri). Hallinnollisesti kuulumme lasten ja nuorten klinikkaan, mutta koordinoimme sekä lapsi- että aikuispotilaiden hoitoa.

Päivitetty  3.3.2022

Kyllä