Siirry sivun sisältöön

Harvinaissairaan opas: Harjoituksia voimavaroista

Tarkastele omia voimavarojasi ja pohdi mitkä asiat tuovat sinulle tässäkin hetkessä iloa.

Harjoitus 1: Voimavarapyörä

Varaa aikaa tähän harjoitukseen 30-60 minuuttia. Palaa harjoitukseen uudestaan kuukauden kuluttua ja tarkastele voimavarapyöräsi osa-alueita uudestaan.

A. Piirrä itsellesi voimavarapyörä eli ympyrä paperille. Merkkaa ympyrän osiksi erilaisia siivuja elämäsi tärkeistä teemoista ja osa-alueista esimerkiksi perhe, ystävät, työelämä, minä itse, oma keho, taloudellinen tilanne, harrastukset.

B. Piirrä jokaiseen merkkaamaasi osa-alueeseen jana ympyrän keskustasta ympyrän laidalle. Arvioi janan avulla tyytyväisyyttäsi kussakin merkkaamassasi elämän osa-alueella asteikolla 0-10. Arvo 10 tarkoittaa, että tähän osa-alueeseen olet erittäin tyytyväinen ja merkkaat tällöin pisteen ympyrän ulkolaidalle. Vastaavasti 0 tarkoittaa sitä, että olet erittäin tyytymätön ja merkkaat pisteen janan lähtöpisteeseen ympyrän keskustassa.

Merkitse piste kullekin janalle sen mukaan miten tyytyväinen olet.

C. Yhdistä eri janoilla olevat pisteet piirtämällä ympyrään sisärengas.

D. Tummenna kuvion sisään jäävä alue. Tämä alue kuvaa käytettävissäsi olevia voimavaroja. Oma suhde (tyytymättömyys tai tyytyväisyys) elämän eri osa-alueisiin vaikuttaa voimavaroihin enemmän kuin mikään absoluuttinen mittaustulos. Esimerkiksi henkilö voi olla hyvinkin tyytyväinen omaan ”rapakuntoonsa”, kun taas huippu-urheilija ei ole tyytyväinen huippusuoritukseensakaan.

E. Tarkastele omaa voimavarapyörääsi seuraavien kysymysten avulla:

 • Miten paljon sinulla on voimavaroja?

 • Ovatko voimavarat tasaisesti jakautuneet eri osa-alueille?

 • Millaista olisi kyyti, jos ajaisit kärryllä, jossa olisi tämä pyörä?

 • Miten voit vahvistaa niitä elämänalueita, jotka eivät nyt ole tyydyttävällä tasolla?

 • Millaisiin asioihin et voi vaikuttaa, mutta voit vaikuttaa omaan suhtautumiseesi?

 • Mikä tuo sinulle iloa ja voimaa?

F. Käytä arvioinnissa ja suunnittelussa hyväksi oheista sivustoa:

Harjoitus 2: Mielekkäitä hetkiä

Sairaus tai sairastuminen voi muuttaa monia arkisia tapoja ja tottumuksia. Myös harrastukset tai energisoivat, mielekkäät tekemiset voivat hetkeksi unohtua tai ne eivät enää tunnukaan tärkeiltä. Arjen pienissä hetkissä voisi olla kuitenkin mahdollisuuksia nauttia edelleen arvostamistasi asioista.

Pohdi nykyisen tilanteesi kannalta:

 • Mikä on pienin ajatus tai hetki, josta nautit edelleen?

 • Minkä sinulle tärkeän tekemistä voit edelleen jatkaa?

 • Millaisia ystävällisiä ajatuksia sinulla on itseäsi kohtaan?

 • Millaisissa pienissä asioissa voisit itseäsi helliä tai huomioida?

 • Mitä uutta olet huomannut viime viikkoina itsessäsi?

 • Mistä muusta haluat itseäsi muistuttaa?

Päivitetty 2.5.2022