Siirry sivun sisältöön

Albinismia aiheuttavien geenien moninaisuus

Albinismia aiheuttavia geenivirheitä tunnetaan useita.

Vuonna 2017 tunnettiin 19 geeniä, joissa olevat virheet voivat aiheuttaa albinismin eri tyyppejä. Tutkimuksen edetessä tällaisia geenejä löytyy oletettavasti lisää. Albinismin aiheuttajageeniä ei voida tunnistaa pelkällä kliinisellä tutkimuksella (ilmiasun tarkastelu).

Varmuudella albinismin muoto voidaan selvittää vain geenitestin avulla. Geenitestillä voidaan erottaa etenkin albinismin klassiset muodot oireyhtymämuodoista, joiden hoito vaatii erityistä huomiota. Geenitiedosta on hyötyä myös lievissä muodoissa, joissa kliinisten tulosten perusteella voi jäädä epäselväksi, kuinka paljon albinismi vaikuttaa potilaaseen.

Ensimmäisenä löydettiin TYR-geeni. Se aiheuttaa Ranskassa useimmat albinismitapaukset. TYR-geenin virheen sanotaan aiheuttavan tyypin 1 okulokutaanisen albinismin (OCA1), sillä potilaiden ilmiasu on yleensä okulokutaaninen.

TYR-geenin virhe voi kuitenkin aiheuttaa myös pelkästään okulaariselta vaikuttavan ilmiasun. Hypopigmentaation aste voi kaikissa tunnetuissa geenivirheissä vaihdella ihon ja hiusten melaniinin täydellisestä puuttumisesta melko normaaliin pigmentaatioon.

Vuonna 2017 albinismiin liittyvistä tunnetuista geeneistä 11 aiheuttaa virheellisenä oireyhtymiin liittyvän albinismin muodon. Näistä pystytään tunnistamaan kymmenen HPS-tyyppiä ja yksi CHS-tyyppi.

Henkilö, jolla on albinismin oireyhtymämuoto, voi saada diagnoosiksi okulokutaanisen albinismin tai okulaarisen albinismin. Diagnoosi vaihtelee geenivirheen mukaan.

Vuonna 2017 tunnetuista albinismiin liittyvistä geeneistä GRP143-geeni on ainoa, joka sijaitsee sukukromosomissa (X-kromosomissa). Tämän geenin virhe aiheuttaa pelkästään okulaarista albinismia. Jotkut lääkärit sanovat tätä muotoa X-kromosomaaliseksi. Tätä albinismin muotoa esiintyy erittäin harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta vain pojilla.

Lisätietoa:

SLC38A8-geeni poikkeaa muista vuonna 2017 tunnetuista albinismigeeneistä, koska siinä oleva virhe ei aiheuta silmien tai ihon pigmentin vähenemistä. Henkilöillä, joilla on tämän geenin virhe, on siis okulaarisen albinismin ominaisuudet, mutta normaali pigmentaatio. Tätä muotoa sanotaan FHONDA-oireyhtymäksi.

Geeni

Muoto

Albinismin tyyppi

TYR

OCA1

Okulokutaaninen albinismi, tyyppi 1

OCA2

OCA2

Okulokutaaninen albinismi, tyyppi 2

TYRP1

OCA3

Okulokutaaninen albinismi, tyyppi 3

SLC45A2

OCA4

Okulokutaaninen albinismi, tyyppi 4

-

OCA5

Okulokutaaninen albinismi, tyyppi 5

SLC24A5

OCA6

Okulokutaaninen albinismi, tyyppi 6

C10orf11

OCA7

Okulokutaaninen albinismi, tyyppi 7

GPR143

OA1

Okulaarinen albinismi, tyyppi 1

SLC38A8

FHONDA

FHONDA-oireyhtymä

LYST

CHS1

Chédiak-Higashin tauti, tyyppi 1

HPS1

HPS1

Hermansky-Pudlakin oireyhtymä, tyyppi 1

AP3B1

HPS2

Hermansky-Pudlakin oireyhtymä, tyyppi 2

HPS3

HPS3

Hermansky-Pudlakin oireyhtymä, tyyppi 3

HPS4

HPS4

Hermansky-Pudlakin oireyhtymä, tyyppi 4

HPS5

HPS5

Hermansky-Pudlakin oireyhtymä, tyyppi 5

HPS6

HPS6

Hermansky-Pudlakin oireyhtymä, tyyppi 6

DTNBP1

HPS7

Hermansky-Pudlakin oireyhtymä, tyyppi 7

BLOC1S3

HPS8

Hermansky-Pudlakin oireyhtymä, tyyppi 8

BLOC1S6

HPS9

Hermansky-Pudlakin oireyhtymä, tyyppi 9

AP3D1

HPS10

Hermansky-Pudlakin oireyhtymä, tyyppi 10

Päivitetty 12.5.2021