Albinismia aiheuttavien geenien moninaisuus

Albinismia aiheuttavia geenivirheitä tunnetaan useita.

Vuonna 2017 tunnettiin 19 geeniä, joissa olevat virheet voivat aiheuttaa albinismin eri tyyppejä. Tutkimuksen edetessä tällaisia geenejä löytyy oletettavasti lisää. Albinismin aiheuttajageeniä ei voida tunnistaa pelkällä kliinisellä tutkimuksella (ilmiasun tarkastelu).

Varmuudella albinismin muoto voidaan selvittää vain geenitestin avulla. Geenitestillä voidaan erottaa etenkin albinismin klassiset muodot oireyhtymämuodoista, joiden hoito vaatii erityistä huomiota. Geenitiedosta on hyötyä myös lievissä muodoissa, joissa kliinisten tulosten perusteella voi jäädä epäselväksi, kuinka paljon albinismi vaikuttaa potilaaseen.

Päivitetty  12.5.2021

Kyllä