Harvinaissairauksien tunnistaminen ja hoito TerveyskyläPRO-palvelussa

TerveyskyläPRO-palvelusta löydät ammattilaisille suunnatun sisältökokonaisuuden harvinaissairauksien diagnosoinnin ja hoidon tueksi. Sisällöt ovat  yliopistosairaaloissa työskentelevien harvinaissairauksien asiantuntijoiden tuottamia.

Kaikki harvinaissairauksiin liittyvät sisällöt löydät yhteen koottuna Harvinaissairauksien virtuaalikeskuksesta. Harvinaissairauksien virtuaalikeskuksen tavoitteena on toimia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten helppokäyttöisenä materiaalipankkina. Lähtökohtana on potilaiden tasa-arvoinen hoito ja oikean diagnoosin löytäminen kaikkialla Suomessa.

Harvinaissairauksissa diagnoosin löytäminen voi olla vaikeaa. Myös harvinaissairauksia koskevan tiedon tai konsultaatiotahon löytäminen voi olla haasteellista. Harvinaissairauksien virtuaalikeskuksen monipuolisesta sisällöstä löydät tietoa muun muassa eri konsultaatiotahoista ja –reiteistä ja voit samalla vahvistaa osaamistasi harvinaissairauksien tunnistamisessa ja hoidossa.

Tutustu Harvinaissairauksien-virtuaalikeskukseen TerveyskyläPRO-palvelussa. Linkki edellyttää kirjautumista palveluun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena

Päivitetty  15.6.2021

Kyllä