Ajankohtainen

Osallisuutta lihastautia sairastavalle fysioterapian keinoin

Julkaistu 30.10.2017 12.00

Lihastaudit ovat harvinaisia eteneviä sairauksia. Useimpiin niistä ei lääkehoitoa, joten fysioterapia on yksin keskeinen kuntoutusmuoto.

Lihastautiliitto aloitti maaliskuussa 2017 STEAn rahoittaman kaksivuotisen Fylli-osallisuutta lihastautia sairastavalle fysioterapian keinoin hankkeen, jonka tarkoituksena on lisätä lihastautia sairastavan mahdollisuuksia olla mukana oman fysioterapiansa suunnittelussa ja toteuttamisessa yhdessä fysioterapeuttinsa kanssa. Tavoitteena on, että lihastautia sairastava saisi asuinpaikasta riippumatta oikeanlaiset ja oikea-aikaiset fysioterapiapalvelut itsenäisen elämän tueksi. Jokaisella lihastautia sairastavalla on mahdollisuus olla osana hanketta ja tuoda näkemyksensä esille.

Fylli-hankkeessa tuotetaan materiaalipankki, joka sisältää ajankohtaista tietoa lihastautidiagnoosien erityispiirteistä, fysioterapian arviointi-, mittaus- ja terapiamenetelmistä, sekä lihastautia sairastavan omista kokemuksista fysioterapian toimivuudesta. Rakenteen pohjana toimii ICF – toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus.

Hankkeessa saatua tietoa levitetään eri kanavien kautta (mm. Porras-lehti, verkkosivusto, yhdistyskäynnit, Facebook, chat, uutiskirje) lihastautia sairastaville, heidän läheisilleen sekä ammattilaisille. 

Lihastautia sairastavan on mahdollista käyttää materiaalipankin tietoja käsikirjan tapaan oman sairauden oireiden tunnistamiseen ja vaikuttaa yhteistyössä fysioterapeutin kanssa fysioterapiansa sisältöön. Sitä voidaan hyödyntää jatkokuntoutussuunnitelmissa ja fysioterapiamenetelmiä valittaessa. 

Lue lisää Fylli - hankkeesta Lihastautiliiton sivuilta www.lihastautiliitto.fi/fi/fylli

Projektipäällikkö Kristiina Rantakaisla, p. 050 591 5043 kristiina.rantakaisla@lihastautiliitto.fi
Projektisuunnittelija Johanna Kivelä, p. 040 350 2313 johanna.kivela@lihastautiliitto.fi