Ajankohtainen

Olli Lohelle Vuoden tiedeteko tunnustuspalkinto

Julkaistu 11.10.2017 10.45

Tampereen yliopisto palkitsi Olli Lohen Vuoden tiedeteko 2017 -tunnutuspalkinnolla. Dosentti Olli Lohi työskentelee Taysin lasten hematologian ja onkologian yksikön osastonylilääkärinä.


Vuoden tiedeteko-tunnustuspalkinto myönnetään henkilölle tai ryhmälle, jonka tutkimustoiminnan tuloksilla on vaikutusta laaja-alaisesti ja /tai jonka toiminnassa on korostunut tuloksekas yhteistyö eri sidosryhmien kanssa.

Olli Lohen tutkimusryhmä tutkii lasten leukemiaa. He perehtyvät taudin syntymekanismeihin: mikä taudin aiheuttaa, miksi se ei aina reagoi odotetusti lääkkeisiin ja uusiutuu. Lisäksi he etsivät uusia lääkehoitoja sellaisiin leukemian muotoihin, joiden ennuste on muita huonompi.

Leukemiat, kuten muutkaan syövät, eivät synny yhdestä mutaatiosta, vaan mutaatioita on oltava useampia. Kun samaan soluun sattuu riittävän monta geenivirhettä, leukemia saattaa puhjeta. Ryhmä on havainnut, että näiden geenivirheiden syntymistä selittää osaltaan geenin luenta ja sen aktiivisuus.

Ryhmä on myös löytänyt täsmälääkkeen, joka näyttäisi tehoavan noin kolmasosaan akuuteista T-soluleukemioista. Lastenlääkäri Olli Lohi uskoo, että pienille leukemiapotilaille löytyy tulevaisuudessa uusia täsmähoitoja vaikka tällä hetkellä täsmälääkkeiden rooli on vaatimaton.

Suomessa sairastuu vuosittain noin 30 000 ihmistä syöpään. Heistä alle 15-vuotiaita lapsia on vain 0,5 prosenttia eli noin 150. Diagnoosikirjoltaan lasten syövät poikkeavat aikuisten kasvaimista. Kolmasosa lasten syövistä on akuuttia leukemiaa, kolmasosa keskushermoston kasvaimia ja loput muita kiinteitä kasvaimia. Lasten syöpien ennusteet ovat vuosikymmenten saatossa parantuneet huomattavasti, ja tällä hetkellä noin 80 prosenttia paranee.

Taysissa aloitti vuoden 2017 alussa varhaisvaiheen lääketutkimuksiin keskittyvä lasten kliinisen lääketutkimukskeskus PeeTU, jossa Olli Lohi on keskeinen vaikuttaja. Keskus on ensimmäinen Suomessa.