Ajankohtainen

KYSin yksiköitä hyväksyttin eurooppalaisiin osaamisverkostoihin

Julkaistu 29.3.2017 14.00

ERN-verkostot ovat eurooppalaisten terveydenhuollon välisiä virtuaalisia osaamisverkostoja. Niiden tehtävänä on parantaa taudinmääritystä, hoitoa ja tutkimusta potilaille, joiden sairaus edellyttää asiantuntemuksen tai voimavarojen keskittämistä.

KYSin Epilepsiakeskus on hyväksytty eurooppalaisen Harvinaiset ja vaikeat epilepsiat (EpiCARE) -osaamisverkoston jäseneksi. Kyseessä on eurooppalainen osaamisverkosto, jossa on mukana 28 keskusta. Osaamisverkosto edistää vaikeiden ja harvinaisten epilepsioiden hoitoa ja diagnostiikkaa sekä epilepsiakirurgian mahdollisuuksia että tieteellistä tutkimusta. Tavoitteena on käyttää etälääketieteen keinoja potilaiden hoitoa suunniteltaessa. Valtakunnallisesti epilepsian erikoisosaaminen on Suomessa keskittynyt Kuopion ohella Helsinkiin.

"Eurooppalaisen yhteistyöverkoston kautta potilaiden hoidossa on käytössä koko Euroopan paras asiantuntemus ja osaaminen myös harvinaisten tautimuotojen hoidossa. Geneettisten epilepsiaoireyhtymien diagnostiikan kehittäminen on KYSin oma erityisalue kansainvälisessä yhteistyössä." professori Reetta Kälviäinen kertoo.

KYSin Lastenhematologian osastolle tulee vuosittain hoitoon noin 30 uutta lapsisyöpäpotilasta. Suurin osa lapsista sairastaa joko leukemiaa tai aivokasvainta. Lasten syöpä -osaamisverkoston avulla lisätään eurooppalaista yhteistyötä lasten syöpien ja kasvainten diagnostiikassa, hoidossa ja seurannassa sekä tutkimuksessa. Lasten ja nuorten syöpien eurooppalaisessa verkostossa (PaedCan-ERN) Suomea edustavat KYSin lasten syöpäyksikön lisäksi Tampereen ja Turun yliopistolliset sairaalat.

Erikoislääkäri Kaisa Vepsäläisen mukaan "Osaamisverkostossa toimimisella voidaan varmistaa huipputason osaaminen ja hoito siihen kuuluvissa sairaaloissa. KYSissä toimii myös lapsena ja nuorena syövän sairastaneiden aikuisiän seurantapoliklinikka, jotta syöpäsairaudesta tai sen hoidosta johtuvia myöhäishaittoja voidaan hoitaa".