Ajankohtainen

Harvinaissairaustietoa yleislääkäreille Tampereella

Julkaistu 29.3.2018 10.00

23.3.2018 harvinaissairauksia käsiteltiin omassa sessiossaan Tampereen lääkäripäivillä. Pääteemoja olivat mm. varhaisen konsultaation ja vertaistuen merkitys.

Yleislääkäreille suunnatussa koulutuksessa rohkaistiin yleislääkäreitä konsultoimaan harvinaissairauksien yksiköitä haastavissa diagnostisissa tai hoidollisissa ongelmissa. Yleistietämys harvinaissairauksista on tarpeen myös yleislääkäreille, jotta he osaavat epäillä näitä varhain ja ohjata erikoissairaanhoidon tutkimuksiin.

Potilasjärjestöistä ja vertaistuen mahdollisuudesta informoiminen kuuluu myös koko terveydenhuollolle. Tutkimustiedon mukaan vertaistuki voi olla potilaalle merkittävä tuen lähde. Harvinaiset -verkoston edustajana Risto Heikkinen kertoi  potilasjärjestöjen ja kolmannen sektorin tuesta ja palveluista harvinaissairaille. Sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Tuija Ikonen kertoi harvinaissairauksien hoitoon vaikuttavista muutoksista uudessa Sote-järjestelmässä. Yleisössä olleet kokemusasiantuntijat toivat keskustelussa esiin harvinaissairaan arjen ja alueellisen tasa-arvon ongelmia.