Organtransplantationer på barn

Alla organtransplantationer i Finland koncentreras till Helsingfors universitetscentralsjukhus (HUS). Organtransplantationer på barnpatienter utförs vid Nya barnsjukhuset.

I Finland utförs njur-, lever-, hjärt-, lung-, bukspottkörtel- och tarmtransplantationer på barn. Alla patienter sköts vid en transplantationsenhet.

Nya barnsjukhusets transplantationskansli sköter insamlingen och uppdateringen av uppgifter om barnpatienter som väntar på organtransplantation. Transplantationskansliet meddelar uppgifterna till transplantationskoordinatorerna på Gastrocentrums Transplantationsbyrå eller till Hjärt- och lungcentrum.

Vårdavdelning Miraklet

På vårdavdelningen sköts organtransplantationspatienter samt patienter med cancer och blodsjukdomar. Avdelningen har 26 patient​platser och största delen av rummen är rum för en person. Det är möjligt att vara hos barnet dygnet runt. I rummet finns övernattningsmöjlighet för vårdnadshavaren.

Dagsjukhus Miraklet

Patienterna kommer till dagsjukhuset för njur- och organtransplantationsbesök samt årskontroller. Dessutom utförs dialys på njurpatienter på dagsjukhuset.

Föregående sida

 

Uppdaterad  12.9.2019